Username | Register
Password:

Forgot Password
 
 
 
 
 
 
BOARD OF CONSULTANTS | SCHEDULE OF EVENTS | OUR ACTIVITY | SUBSCRIPTION | READERS' VOICES |JOB OPPORTUNITIES | CONTACT US
 Foodfocusthailand
News Update!!

เครือเบทาโกรจับมือจุฬาฯ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ Read more..

ครั้งแรกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับงาน “Food and Hotelex 2014” Read more..

Whey and Lactose Production Gets Underway at New ArNoCo Joint-venture Factory Read more..

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมยกระดับมาตรฐานโรงสีข้าวไทยสู่สากลให้ไทยเป็น “ครัวคุณภาพของโลก” Read more..

Oishii Japan 2014 Read more..

Specially Designed 'Monsoon Valley Chenin Blanc Late Harvest' Labels complete the ‘2014 Bangkok Chefs Charity Gala Dinner' Read more..

เซสปรี® ซันโกลด์กีวี ซูเปอร์ฟู้ดที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่ดีสำหรับคุณแม่และลูกน้อย Read more..

 
Highlights Issue

Page 23
Notification of the Ministry of Public Health (No. 363) B.E. 2556 (2013) Re: Food Additive (No. 2)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)

page 26
Potential Obesity Prevention from Plant Extracts
มหัศจรรย์สารสกัดจากพืชป้องกันโรคอ้วน

page 28
The Chili Business
ผู้ประกอบการไทยเผยเคล็ดลับก้าวไกลระดับโลก

page 32
Wines of Chile
ไวน์ชิลีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไวน์คุณภาพจากธรรมชาติสร้าง จึงตอบรับกับเทรนด์การดื่มของชาวเอเชียในปัจจุบัน

page 35
Think through Concept of NPD
4 ขั้นตอนสำคัญเพื่อการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดี

page 42
Food Product Development Guidelines
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยมุ่งเน้นทางด้านสุขภาพของผู้บริโภค

page 44
Top New Concepts in Foods and Beverages products
10 อันดับแนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

page 52
Think through Food Safety Standards for New Product Development
หลักการพิจารณาเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

page 56
Ohmic Heating for New Product Development
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

page 60
Right Laboratory Furniture for Right Laboratory Result
บทสัมภาษณ์จากผู้ออกแบบห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานงานวิจัย

page 62
The Calibration and Testing of Equipment and Diagnostic Tools for Food Science and Biotechnology Laboratories in Compliance with ISO/IEC 17025:2005
อัพเดทข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2005 สำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ

page 66
Transformation of Glass to Plastic Labware: Critical to be Considered
เปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำจากแก้วมาเป็นพลาสติก

page 68
Tips and Tricks to Avoid Errors in Weighing
เคล็ดลับ และเทคนิค เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการชั่ง

page 70
Emulsifying Technology: Step by Step towards Perfection
เทคโนโลยีการผสมของผสมต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจค้าปลีก

page 72
Product Monitoring Technology
เทคโนโลยีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยภาพที่กล้องถ่ายภาพและคอมพิวเตอร์ควบคุมถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว

page 74
Preserving Food by Using Low Temperatures
การทำความเย็น...วิธีการหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

page 78
Improving the Quality of Solid Waste
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพขยะมูลฝอย

page 80
Truly Halal Truly Tasty
เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารฮาลาลตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจรับรองอาหารฮาลาลกับสถาบันอาหาร

 
ลุ้นรับรางวัล
ร่วมสนุกกับการแสดงความคิดเห็นพร้อมรับรางวัลประจำเดือนนี้
โอกาสดี ลุ้นรับรางวัลใน ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ ทุกฉบับ
ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีประจำฉบับได้ ที่นี่
 

 


Be Media Focus (Thailand) Company Limited
384/38 Ngamwongwan Road, Soi 25 Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand